Đồng việt nam để Trượt Tiếp

Trong những năm ngày, người Việt nam đã giảm .7%. Điều đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng kể từ khi các Đồng Đô-la đoái là khoảng 16,000 đến 1, mỗi .1% là có ý nghĩa. Rất tiếc cho Việt nam, các nhà phân tích dự đoán rằng sự Đồng sẽ rơi xa hơn, do một nơi hợp lưu của các yếu tố. Đầu tiên, thị trường chứng khoán đang thất bát; 42% giảm ghi nhận như vậy trong năm 2008 làm cho nó Á tồi tệ nhất của biểu diễn và kém hấp dẫn cho nhà đầu tư ngoại quốc. Các yếu tố thứ hai là lạm phát, mà là gần 20% và đang trực tiếp làm xói mòn giá trị của các Đồng. Cuối cùng, có yếu tố kỹ thuật, như tăng khẩu và thị trường tâm lý mà các Ngân hàng Trung ương sẽ giữ Đồng để hỗ trợ ngành xuất khẩu. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Chìa khóa quan tâm là lạm phát, và quá nhiều trong nước tăng trưởng đã được phép tồn tại. Những áp lực có lộn từ đông tích cực để đồng tiêu cực."

Có thể bạn quan tâm: