Vấn Đề Tín Dụng Tăng Cường Yên

Một lần nữa, sợ hãi của CHÚNG tôi chấp vấn đề đã dẫn các nhà đầu tư lại cho cánh tay của đáng tin cậy yên. Năng suất thấp, ít rủi ro tệ yên Nhật đã trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho hay thay đổi thương nhân ở gần đây tuần. Các nhà đầu tư đang phải được quan tâm, như thị trường nhà ở MỸ chưa từng loại hình dạng trong hai thập kỷ qua. Reuters báo cáo:

Yên mở rộng tăng chống lại la sau một biện pháp của hoa KỲ, giá nhà được phản ánh lớn nhất trên năm giảm những thứ hai quý kể từ năm 1987.

Có thể bạn quan tâm: