Vịnh Dự Trữ Gần $500 Tỷ

Hầu hết các báo cáo về dự trữ ngoại tệ địa chỉ sưng cổ phiếu của các nước châu Á, cụ thể là Nhật bản, Trung quốc và Nam Hàn quốc. Nhưng, như tôi đã được báo cáo trong vài tháng nay, dầu-nước giàu có của Trung Đông đang bắt đầu để tích lũy không kém ấn tượng kho dự trữ của dự trữ. Trong thực tế, nó là ước tính là năm 2007, vùng Vịnh Nước sẽ sở hữu một kết hợp $500 Tỷ với Web Saudi dẫn đầu với gần $225 Tỷ. Sự trớ trêu là, trong khi hộ phàn nàn về cách làm tăng giá hàng hóa được bơm phồng thâm hụt thương mại dầu xuất khẩu đang đồng thời tài chính của chúng tôi thâm hụt.

"Những tăng phản ánh một sự cải thiện mạnh trong hiện tại vị trí tài khoản ở một số nước, và cao hơn tư nước ngoài và các dòng vốn ở các quốc gia khác," IMF nói.

Có thể bạn quan tâm: