Euro Rạng Rỡ Hơn Yên

Hầu hết những câu chuyện và phân tích nổi bật trên Blog của ngoại Hối quan tâm đồng Đô la, hoặc ít nhất, làm thế nào khác tệ được thực hiện liên quan đến Đô-la. Nhưng có nhiều người quan trọng tệ cặp đó không liên quan đến các Đồng, bao gồm cả các Euro/Yên. Tuần trước, Euro leo lên mức cao nhất trong năm 2008 chống lại Yên, nhờ phân kỳ nền kinh tế và lãi suất. Không phải là nền kinh tế đặc biệt mạnh mẽ, nhưng Ngân hàng của Nhật bản là bằng giảm giá đặc biệt là ngôn ngữ để mô tả của nó nao núng nền kinh tế. Nó nên ý rằng mặc dù một thời gian dài của sự tăng trưởng kinh tế, các Ngân hàng của Nhật bản tránh được tăng lãi suất ngay cả một lần. Trong khi đó, các Ngân hàng Trung ương đang trở nên ngày càng diều hâu trong chính sách tiền tệ hùng biện. Kết quả là một duy trì (và sớm để mở rộng) lãi suất khác biệt, mà đã đóng góp vào một động đó là duy nhất để hai tệ. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Yên rơi chống lại tất cả các đối tác, hôm nay, sau một báo cáo của chính phủ tỏ của Nhật bản dài sau chiến tranh mở rộng, có thể hơn.

Có thể bạn quan tâm: