Tỷ lệ lãi suất lái xe Kiwi

Đô-la New Zealand (Kiwi) vẫn còn lời chống lại thế giới của chính đồng tiền, chủ yếu do của đất nước lãi suất khí hậu. Hôm qua, tôi đã báo cáo rằng tiến triển là lái xe Yên xuống dưới, như các nhà đầu tư ngắn người Nhật tệ ủng hộ cao hơn năng thay thế. Ở phía bên kia của mang thương mại đứng Kiwi, đó là được định hướng cao hơn bởi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Ngoài ra, từ New Zealand lạm phát hiện theo dõi gần cuối cùng của Ngân hàng Trung ương của vùng thoải mái một tỷ lệ tăng có thể được trong thẻ, mà sẽ đẩy của New Zealand cơ sở tỷ lệ 7,5%. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Đó là một 44% khả năng của một quý-tăng điểm ở New Zealand chính thức của tỷ lệ tiền mặt trên Dec. 7, khi các ngân hàng trung ương tiếp theo đánh giá vay chi phí, theo một số tính bằng Tín Hiệu dựa vào kinh doanh trong đêm lãi suất hoán đổi.

Có thể bạn quan tâm: