Tại sao lại có CHÚNG tôi và EU nền kinh tế tách ra?

Hơn một thập kỷ qua, các nền kinh tế CHÚNG ta đã phát triển trung bình 3% mỗi năm. Trong cùng giai đoạn nền kinh tế của các anh có chung tăng 2%. Trong một nghiên cứu mới giấy, hai người nổi tiếng nhà kinh tế có cố gắng để tạo ra cảm giác này chênh lệch. Có lý thuyết là việc, tính đến sự khác biệt trong chính phủ, giáo dục, và tiền tệ. Đó là một sự kết hợp của những cấu trúc ba, họ đã tranh luận đó đã thúc đẩy nền kinh tế MỸ để làm tốt hơn là của anh, và mở rộng sự lâu năm sức mạnh của USD.

Đầu tiên, CHÚNG ta chính là chủ yếu là giấy thông hành-triệt, có nghĩa là nó cố gắng để cho phép chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do để phát triển mạnh, bất cứ khi nào có thể. EU chính phủ, ngược lại, đã cố gắng thực hiện xã hội chủ nghĩa chính sách trong một nhà tư bản khuôn khổ, bao gồm bảo hộ chính sách kinh tế và công việc bảo vệ đó làm giảm sự tăng trưởng kinh tế. Tiếp theo, CHÚNG tôi phủ chi nhiều tiền trên giáo dục hơn của họ EU các đối tác, và tương đối nhiều người Mỹ có cấp cao hơn châu Âu. Cuối cùng, người Mỹ nhà hoạch định chính sách đã cố gắng sử dụng tiền và tài chính sách mịn chu kỳ kinh doanh (làm giảm cao và nâng cao thấp), trong khi EU chính phủ đã quay lại với những công cụ của chính sách nền kinh tế chỉ khi nền kinh tế của họ cần kích thích. Đạo đức của câu chuyện là rằng CHÚNG tôi đã làm một công việc tốt hơn nhiều so với EU hơn một thập kỷ qua trong tạo điều kiện cho sự tăng trưởng kinh tế. Cùng một lúc, giấy này đã nêu bước cho EU chính phủ để cải thiện của mình, nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm: