Châu Á Ngân Hàng Trung Ương Bảo Vệ Tệ

Các dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương khắp châu Á đã cạn kiệt. Nhất lời giải thích chính đáng là họ đang sử dụng nguồn dự trữ của họ để can thiệp trong trường ngoại hối trên danh nghĩa của mình tệ, rất nhiều trong số đó đã giảm đáng kể vào năm 2008. Hàn quốc Sẽ Thái Baht, và Philippines Peso, để tên, nhưng một số ít, có mỗi giảm xuống khoảng 15%. Trong khi nó có vẻ vô ích cho Ngân hàng Trung ương để có thể tiếp tục can thiệp, điều quan trọng là phải nhớ rằng mục đích có thể là chậm -không ngăn chặn - sự suy tàn của tệ. Trong thực tế, được kinh tế hiện nay, hầu hết họ sẽ chịu đựng được tệ yếu, để tăng khả năng ngành xuất khẩu. Reuters báo cáo:

"Khi thế giới nghiêm, các chính sách tập trung ở châu Á sẽ rất nhanh chóng thay đổi từ lạm phát triển. Điều này có nghĩa là tiền và tín dụng chính sách sẽ dễ dàng, và yếu hơn, tệ sẽ được hoan nghênh."

Có thể bạn quan tâm: