Ăn di chuyển để tăng tỷ lệ lãi suất

Khi những cục dự Trữ liên Bang đáp ứng trong 2 tuần, nó sẽ ở tất cả các khả năng làm tăng tỷ lệ lãi suất 25 điểm cơ (25 ly nếu%). Các nhà đầu tư sẽ được tập trung ít về những hành động của các Ăn, và thêm vào từ phía sau những hành động. Alan Thêm đã thừa nhận vào dịp trước đó lãi suất đang 'nới', có nghĩa là họ đang quá thấp. Như là một kết quả, Fed sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ lãi suất xuống một 'đo' tốc độ cho đến khi họ đến một mức độ trung lập, và không phải tăng tốc cũng không ức chế tăng trưởng kinh tế. Rõ ràng mà Thêm đã giải thích Ăn hiện tại của chính sách tiền tệ đã đưa ra các nhà đầu tư rất nhiều sự tự tin trong việc dự đoán tương lai biến lãi. Kết quả là những nguy hiểm mà thường đóng đinh vào lãi suất để cho tài khoản lãi suất không chắc chắn là đáng thương thấp. Các nhà đầu tư rất nhiều suy nghĩ Thêm sẽ đảo ngược nhiên và cố gắng để ngấm một số lượng khỏe mạnh của sự mơ hồ vào Mỹ sách tiền tệ, vì vậy càng tăng phí bảo hiểm rủi ro. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

[Thêm] ngụ ý các thị trường có thể đánh giá thấp mức độ của tăng tỷ lệ để đi, gọi mức độ thấp của bond mang lại một "câu hỏi hóc búa." Một phần trong phản ứng Kho bạc năng suất bond đã kể từ khi bắn lên đến gần 4.5% từ 4.1%, rủi ro công ty, và đang nổi lên thị trường năng suất bond đã tăng nhiều hơn và biến động đã tăng lên.

Có thể bạn quan tâm: