Tổng Thống Bush Công Bố Kế Hoạch Mà Làm Tăng Nguy Hiểm Tệ

Thứ sáu là tìm kiếm cho rủi ro tệ, như Tổng thống Bush sẽ công bố một kế hoạch để giúp CHÚNG tôi chủ nhà đang có nguy cơ vỡ của khoản vay thế chấp. Này đã nới lỏng những mối quan tâm của nhiều hối người đã được nghỉ ngơi tiền của họ ở năng suất thấp tệ như yên. Bây giờ, với thế chấp dưới chuẩn vấn đề được giải quyết bởi chính phủ hoa kỳ, có nguy cơ cao đầu tư sẽ tiếp tục. Reuters Báo Cáo:

"Đó là một phản ứng của kế hoạch để giúp đỡ những người đang gặp rắc rối với thế chấp của họ thanh toán và thị trường đang cũng mong đợi một số ý kiến từ Hơn chiều nay về cắt giảm tỷ lệ. Cả những yếu tố này đang giúp mang thương," nói Tp Fritsch, tệ chiến lược tại Đường Doanh nghiệp và thị Trường ở Frankfurt.

Có thể bạn quan tâm: