Ăn phút tiết lộ cuối thắt chặt chu kỳ

Dự Trữ liên Bang vừa phát hành những 'phút từ cuối cùng của cuộc họp, cho vay cái nhìn gần hạn tương lai của Mỹ, tiền tệ. Các phút tiết lộ một số sự không chắc chắn như khi Ăn sẽ ngừng tăng tỷ lệ lãi suất đó, đang đứng tại 4%. Trước khi phát hành của phút, các nhà đầu tư đã có giá trong 3 thêm tăng tỷ lệ đó sẽ nâng chuẩn quỹ liên bang đánh giá đến 4,75%. Tuy nhiên, nó xuất hiện với Fed là ngày càng trở nên lo lắng rằng tăng trưởng kinh tế đang chậm lại. Như là một kết quả tương lai lãi suất chỉ ra rằng các nhà đầu tư bây giờ, tôi tin đó là một 68% cơ hội rằng Fed sẽ dừng lại thắt chặt tại 4.5%. Tương tự như vậy, tệ thương nhân là đánh giá của họ dự báo cho USD, đó sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nếu fed di chuyển đến gần lãi suất khoảng cách giữa anh và CHÚNG tôi. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Suất đang chơi một phần quan trọng trong thị Trường tiền tệ," Greg Gibbs, cao cấp tệ chiến lược tại HỒNG cầu thị Trường Vốn ở Sydney. "Đồng đô la sẽ đưa ra một vài sức mạnh của nó."

Có thể bạn quan tâm: