Canada Ngân hàng Trung ương cân nhắc lãi suất

Canada là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên. Theo đó, nền kinh tế của nó đã được hưởng lợi từ gần đây gai giá hàng hóa, cùng với gia tăng nhu cầu cho nguyên vật liệu. Rất tiếc cho Canada, điều này làm tăng nhu cầu đã gây áp lực lên sự tệ (CAD), trong đó có lý dẫn đến một giảm trong tương lai nước ngoài nhu cầu cho sản phẩm của mình. Kết quả là một cái gì đó bắt-22: nay tăng khẩu có thể bù đắp tương lai giảm. Đáp lại, người Canada Ngân hàng Trung ương sẽ đi một kế hoạch đi lang thang trong tỷ giá, và thay vì chờ đợi cho đến khi các người Canada Dollar (hy vọng) giảm giá tương đối với USD. Mellon Báo Cáo Tài Chính:

Chung USD chuyển động...là có vấn đề, khi nền kinh tế là phạt bởi sự mạnh mẽ hơn CAD, không được hưởng lợi từ cao hơn nhu cầu cho các sản phẩm của Canada.

Tìm hiểu Thêm trong một thông báo của Mellon Tài chính.

Có thể bạn quan tâm: