Người nước ngoài tiếp tục mua tài sản cho CHÚNG tôi

Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô mệnh lệnh của một quốc gia tệ nên giảm giá khi hiện tại của mình, số dư tài khoản là tiêu cực, để tạo ra nước ngoài để mua những sản phẩm của mình và dịch vụ. Điều gì xảy ra khi người thay thế của họ mua hàng và dịch vụ cho cổ phiếu và trái phiếu? Đây là chính xác những câu hỏi đó, kinh tế và dịch tiền tệ đã hỏi bản thân mình trong nhiều năm, như CHÚNG ta, thâm hụt tài khoản đã tăng vọt trong khi người nước ngoài tiếp tục mua tài sản của Mỹ. Theo dữ liệu gần đây nhất, người nước ngoài đang trên tốc độ để mua gần $1 nghìn tỷ của nợ Mỹ và công bằng này năm. Số này vẫn khá liên tục và cho thấy các USD sẽ còn nổi cho đến khi nhu cầu cho CHÚNG tôi tài sản từ chối.

Có thể bạn quan tâm: