Nhật Bản: Can Thiệp Không

Nếu bao giờ có được một trường cho Nhật bản, can thiệp trong trường ngoại hối, nó bây giờ. Các Yên, đã xuất hiện như không thể nghi ngờ victor từ cuộc khủng hoảng tín dụng, có đánh giá cao so với tất cả các loại tiền tệ và cắt một 13 năm cao so với những đồng Đô la. Nhật bản, xuất khẩu có rơi, gây ra các quốc gia đầu tiên của thương mại hàng tháng thâm hụt trong hầu như ba thập kỷ. Trong khi đó, lợi nhuận của công ty đang võng như là một kết quả của hối chuyển đổi thua lỗ, và tỷ lệ thất nghiệp sớm có thể thiết lập một kỷ lục mới. Mặc dù có ý kiến ngược lại bởi một quan chức cấp cao, tuy nhiên, các ngân hàng Trung ương của Nhật bản là có lẽ không phải can thiệp thay mặt cho các Yên, nếu chỉ vì lý do chính trị. G7 nước, cụ thể là CHÚNG ta có kêu gọi Nhật bản cho phép thị trường chạy khóa học của mình, vì nó hy vọng các yếu Yên có thể giúp khôi phục lại một số của Mỹ xuất cạnh tranh. Các Á Lần báo cáo:

Nhật bản sẽ bị chỉ trích quốc tế, đặc biệt là của CHÚNG tôi, các nước đồng minh mạnh, nếu nó hoạt động để ngăn chặn các loại tiền tệ đạt được như CHÚNG tôi ô tô vẫn đang trên bờ vực của phá sản. Mạnh mẽ hơn yên đẩy giá lên xe ô tô nhập vào nhà CHÚNG tôi.

Có thể bạn quan tâm: