CHÚNG tôi tài chính có thể thực sự là một thặng dư

Theo số liệu gần đây, CHÚNG tôi tài chính (số tiền mà net đầu tư vượt CHÚNG tôi tiết kiệm) là tốc độ, vượt qua $800 Tỷ. Hơn nữa, giá trị của CHÚNG tôi tài sản nước ngoài (CHÚNG tôi sở hữu tài sản nước ngoài trừ sở hữu nước ngoài của CHÚNG tôi tài sản) là một con số khổng lồ -2,5 nghìn Tỷ usd. Tuy nhiên, một báo cáo mới phát hành bởi hai nhà kinh tế cho thấy tình hình không nghiêm trọng như là nó xuất hiện. Theo báo cáo, bất chấp sự tiêu cực ròng CHÚNG tôi sở hữu của tài sản nước ngoài, CHÚNG tôi vẫn nhận được tích cực thu nhập vào nước ngoài của nó tài sản. Bằng cách sử dụng lại cuối tính toán nhà kinh tế nghĩ CHÚNG ta mạng nước ngoài đầu tư thực sự là $700 Tỷ+. Tuy nhiên, thậm chí nếu số này được chấp nhận là sự thật, các nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu xu hướng tiếp tục ròng nước ngoài tài sản sẽ giảm $3 Tỷ đồng trong năm năm tiếp theo, trong đó điểm USD có thể phải đối mặt với âm nhạc. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Sau khi làm cho $36.2 tỷ năm 2004, Mỹ làm chỉ cần 4 tỷ đô trên net tài sản nước ngoài trong ba quý đầu tiên của 2005. Nếu nó vẫn tiếp tục vào nó cho quỹ đạo, nó sẽ bỏ ra về 190 tỷ đồng trong năm 2010.

Có thể bạn quan tâm: