Tỷ lệ lãi suất khoá cân nhắc trên Yên

Trong khi giao dịch tiền tệ thường thảo luận về tỷ lệ lãi suất khoá trong bối cảnh của USD và Euro, khái niệm này là hơn gắn chặt với chuyển động của các Yên. Nhật bản lãi suất vẫn ở chán nản cấp hàng năm suất của Nhật bản 10 Năm lưu ý hiện là 1.3%, một phần trăm 3 điểm dưới CHÚNG ta đương. Theo đó, nhà đầu tư Nhật bản tiếp tục đổ tiền vào tài sản nước ngoài, nơi sản lượng cao hơn đáng kể. Điều này có thể chứng minh ngày càng khó khăn cho các Yên, như Nhật bản các tập đoàn cá nhân đã đột nhiên thấy mình với nhiều tiền để đầu tư, do để phục hồi của nền kinh tế. Rằng họ đang đầu tư lợi nhuận và tiết kiệm, tương ứng, vào chứng khoán nước ngoài chứ không phải vào nhà của nền kinh tế không phải là một dấu hiệu tốt cho Yên. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Nhật bản, các nhà đầu tư mua 16.6 nghìn tỷ yên ($145 tỷ ở nước ngoài tài sản năm ngoái, theo con số dựa trên báo cáo phát hành của Bộ Tài chính.

Có thể bạn quan tâm: