Tệ Dầu tăng phổ biến

Trao đổi tiền tệ-được giao dịch tiền (Danh), phản ánh chuyển động của các loại tiền tệ mà họ xưng để theo dõi, đã chứng kiến một cành phổ biến trong những năm qua. Ngồi tại ngã tư của hai trong những tuyệt vời nhất trong thị trường vốn-ngoại hối và GIÁ của những đầu tư sáng tạo xe đang được ca ngợi cho các truy cập họ mang đến trường ngoại hối, bằng cách bán nhà đầu tư để tham gia trong thị trường tiền tệ. Trong thực tế, GIÁ tiền tệ đã thu hút hơn 1 Tỷ $trong tài sản, trải qua bảy quỹ khác nhau. Một số tiền ngay cả trả cổ tức, dựa trên lãi suất cụ thể để những đồng tiền, họ theo dõi. Loang Ngốc báo cáo:

Khổng lồ các nhà đầu tư, như ngân hàng và môi giới, có truyền thống thống trị thị trường tiền tệ. Bây giờ nhà đầu tư cá nhân có thể chơi trong thị trường này cũng vậy. Chỉ cần phải cảnh giác với những rủi ro đó đi kèm với nó.

Có thể bạn quan tâm: