Tình trạng bất ổn dân ở Pháp đe dọa Euro

Gần hai tuần, Pháp đã bị cản trở bởi nổi loạn, người đã đốt xe của người hàng ngàn và đã đụng độ với cảnh sát. Nhà kinh tế học và nhà phân tích chính trị đang bắt đầu để lừa các chính trị và kinh tế ý nghĩa của tình trạng bất ổn dân sự. Có nhiều suy đoán rằng bạo loạn sẽ lây lan để láng giềng của các nước châu Âu, mà kể sẽ phá vỡ các khu vực châu âu, nền kinh tế. Tệ thương cũng bắt đầu phản ứng với những cuộc bạo loạn ở lý thuyết rằng họ là biểu hiện của tình cảm tiêu cực đối với nền kinh tế pháp. Nếu những cuộc bạo động là không sớm đã bác bỏ Euro có khả năng sẽ tiếp tục phải chịu đựng. Reuters báo cáo:

"Thắc mắc về sự liên tục cuộc bạo động ở Pháp, đến mức họ là một sự phản chiếu của các xã hội hậu quả của việc kéo dài thiếu máu tăng trưởng trong khu vực châu âu, cũng có thể chơi một vai trong giới hạn đồng euro của khả năng để được lãi suất hỗ trợ."

Có thể bạn quan tâm: