Người nước ngoài mua CHÚNG tôi tài sản tăng USD

Vào tháng chín, người nước ngoài chung mua $110 Tỷ trong CHÚNG tôi tài sản, mà đại diện cho một kỷ lục hàng tháng. Nhà kinh tế đã dự kiến ròng nước ngoài để mua tổng chỉ $70 Tỉ, dựa trên logic đó là một đánh giá đúng USD sẽ ngăn chặn đầu tư nước ngoài. May mắn thay, nó có vẻ thành viên của người MỸ và châu Á khẩu tiếp tục tái đầu tư thương mại của họ thặng dư vào CHÚNG tôi bằng tiền tài sản. Dollar bò đã rút ra hỗ trợ từ những tin tức, sử dụng nó như là bằng chứng rằng người nước ngoài được không mệt mỏi của việc sở hữu CHÚNG tôi tài sản. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Số này sẽ thêm để những đồng đô la lên trên đà", người đứng đầu của tệ toàn cầu chiến thuật ở HỒNG cầu thị Trường Vốn Ltd. ở London. "Đồng đô la được hưởng lợi từ tăng rủi ro trong nhà đầu tư ngoại, đặc biệt là cho thị trường chứng khoán."

Có thể bạn quan tâm: