USD bắt đầu năm trong màu đỏ

Đầu tiên, ngày giao dịch của 2007 thấy USD có thể tiếp tục trong vòng xoáy bắt đầu từ cuối năm 2006. Hầu hết các nhà kinh tế đồng ý rằng CHÚNG ta tiền chu kỳ đã đạt, và không đồng ý chỉ khi Ăn sẽ giảm giá. Trong khi đó, suy đoán là tăng đó fed sẽ tăng tỷ lệ lãi suất một lần thứ bảy ở cuộc họp vào cuối tháng này. Như nó là viết tắt của bây giờ, sự lây lan giữa so sánh CHÚNG tôi EU chứng khoán chỉ quan tâm là dưới 100 điểm cơ. Một EU lãi suất cùng với một giảm CHÚNG ta giá hoàn toàn có thể loại bỏ những chút lợi thế mà MỸ hiện đang ở hút nước ngoài tiền mặt, mà chắc chắn sẽ gây ra sự USD để giảm mạnh. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Các ngân hàng trung ương MỸ sẽ làm giảm của nó qua đêm lãi suất giữa các ngân hàng bằng cách kết thúc của năm đến 4,75 phần trăm, theo mười sáu của 22 cái gọi là đại lý chính ai giao dịch trực tiếp với Fed.

Có thể bạn quan tâm: