EU kinh tế dữ liệu có thể kích hoạt lãi suất

Rầm rộ một loạt gần đây của kinh tế dữ liệu đã được các báo cáo hàng tháng trên EU dữ liệu sản xuất, mà chỉ Euro khu sản xuất phát triển nhanh nhất ở gần năm năm. Lặp lại bởi khác kinh tế chỉ số dữ liệu cho thấy rằng kinh tế châu Âu hồi phục được từ từ ăn vào thị trường lao động. Vào thứ năm tuần này, các Ngân hàng Trung ương là lên kế hoạch để gặp nhau để thảo luận về tương lai của EU sách kinh tế. Sự đồng thuận là các ngân hàng sẽ rời khỏi giá không thay đổi ở cuộc họp này, nhưng sẽ tín hiệu khả năng tăng tốc trong Có thể. Các Tài chính Lần báo cáo:

Sức mạnh của các chỉ số đề xuất phát triển mạnh mẽ hơn dự kiến sẽ được thể hiện trong nước sản phẩm tổng số trong quý đầu tiên của 2006 sẽ tiếp tục vào thứ hai quý.

Có thể bạn quan tâm: