Tiền Chảy vào CHÚNG tôi

Trong thời kỳ lịch sử của khủng hoảng tài chính, nơi đã làm các nhà đầu tư biến? Câu trả lời: CHÚNG tôi. Một số các nhà phân tích nghĩ rằng logic này sẽ bật trên đầu của nó trong hiện tại cuộc khủng hoảng tín dụng, vì danh tiếng của CHÚNG tôi đầu tư như thiên đường an toàn chắc chắn sẽ bị suy yếu vai trò của mình trong kinh tế toàn suy thoái. Trong vài tuần vừa qua, tuy nhiên, nhà đầu tư đã trở về hàng loạt cho CHÚNG tôi thị trường vốn, gửi cho CHÚNG tôi chứng khoán, cũng như CHÚNG tôi Dollar đến mức cao mới. Này, đã tạo ra một tự hoàn thành chu kỳ đó rất có giá trị hơn đồng Đô la là lái xe hàng hóa giá thấp hơn, mà ở lại, sẽ có lợi cho CHÚNG ta nền kinh tế và lái những đồng Đô la thậm chí còn cao hơn. Có lẽ các logic mới là không quá khác nhau, từ xưa: rằng mặc dù nó đã được CHÚNG tôi mà là chủ yếu là trách nhiệm cho khủng hoảng tín dụng, nó cũng là của CHÚNG tôi đó là rất có thể dẫn các nền kinh tế toàn cầu ra khỏi nó. Los Angeles Lần báo cáo:

Cho dù chúng tôi đi ra khỏi đầu tiên này, còn lại để được nhìn thấy. Nhưng một số người trong grim kinh tế dữ liệu từ châu Âu và Nhật bản trong tuần gần đây ít nhất là xác nhận rằng suy thoái đã đi toàn cầu. Theo ý nghĩa đó, các MỸ là con quỷ mày biết.

Có thể bạn quan tâm: