Mối quan tâm về công Ty thu Nhập Nâng Dollar

Lần cuối tuần đánh dấu khởi đầu của mùa thu, như công ty phát hành những kết quả từ quý đầu tiên của 2009. Mùa đã có một mạnh, bắt đầu với tài chính heayweights Goldman Sachs và Wells Fargo cả đập các nhà phân tích mong đợi với lợi nhuận lớn. Trong vài tuần, niêm yết hầu hết các công ty sẽ báo cáo thu nhập, mà có thể chung bộ tốc độ cho thị trường tài chính cho tới vài tháng. "Trường sẽ tiếp tục theo dõi người của công ty thu nhập dữ liệu rất chặt chẽ trong ngắn hạn với công ty bình luận về triển vọng cũng rất quan trọng cho tình cảm với bất kỳ sự lạc quan chịu trách nhiệm kiềm chế phòng thủ đô-la cầu."

Vài tuần cuối cùng đã chứng kiến chung suy giảm rủi ro, như các nhà đầu tư cách chọn lọc, diễn giải dữ liệu kinh tế để hỗ trợ các khái niệm rằng nền kinh tế như đáy. Cải tiến trong công ty thu nhập có thể tăng cường xu hướng này, đặc biệt là nếu một phần của công ty, đánh bại các nhà phân tích, những mong đợi. Trong đoạn ngắn, "dự Báo thời tiết phá vỡ đầu tiên quý kết quả từ Goldman Sachs vào thứ hai khuyến khích lạc quan rằng điều tồi tệ nhất có thể được hơn cho các công ty tài chính, nhưng các nhà đầu tư ở lại thận trọng cho rằng có nhiều hơn kết quả để quan tâm."

Nó sẽ rất thú vị để xem nếu và làm thế nào mạnh mẽ Đô-la sẽ ảnh hưởng đến công ty thu nhập. Một mặt,các đắt tiền tệ sẽ được mong đợi cả lái xe giảm xuất khẩu cũng như một giảm thu nhập từ công ty làm kinh doanh quan trọng ở nước ngoài như vậy kể từ khi công ty thu nhập xuất hiện tương đối nhỏ hơn đồng Đô la-điều kiện khi trao đổi tỷ lệ thuận lợi hơn. Mặt khác, sự giảm CHÚNG tôi thâm hụt thương mại (đến chín năm thấp), cho thấy rằng người mạnh mẽ Dollar là không gây ảnh hưởng tiêu cực. "Khẩu mọc lại vào tháng sau sáu tháng của sự suy giảm, tăng 1.6 phần trăm để 126.8 tỷ đô la và bao gồm chủ yếu là tiêu dùng, xe ô tô, thực phẩm, thức ăn và đồ uống."

Trớ trêu thay, một sự cải tiến trong công ty lợi nhuận sẽ tiếp tục lái xe rủi ro và do đó sẽ có hiệu quả của sự suy yếu các Đô-la. Một người sẽ nghĩ rằng một kinh tế cải thiện vọng sẽ tăng cường Đô-la. Trong thực tế, tài chính và yếu tố tâm lý có thể tiếp tục để chiếm ưu thế trong trường tài chính, và các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cái cớ để đổ đồng Đô la trong lợi của lãi suất cao hơn thay thế.

Họ là một mối nguy hiểm trong thị trường tiền tệ dùng tín hiệu của họ từ cổ phiếu cho rằng gấu-trường đua đó diễn ra trong những tháng vừa qua là một trong những ấn tượng nhất trong lịch sử. Đàn tâm lý đã gây ra các nhà đầu tư để trở nên tự mãn về nguy cơ và đống dù muốn dù không trở lại thị trường. Viết một nhà phân tích, "Sự phát triển tiềm năng cho kinh tế thất vọng do để tiếp tục tăng trưởng co thắt cũng như quá tự tin, kinh tế thiển cận nhà hoạch định chính sách lá cổ phiếu thiết lập trong một làn sóng lớn của bán."

Có thể bạn quan tâm: