CHÚNG tôi quốc Hội Thảo luận về Yên thao Tác

Tuần này, CHÚNG tôi Hội tiến hành một nghe về "Tệ thao Tác Và ảnh Hưởng của Nó Trên người Mỹ các Doanh nghiệp Và người Lao động", mà nó mời nhiều chuyên gia để cân nhắc về giá tiền tệ. Trong số những người làm chứng là Cơ Tổng Giám đốc kinh Tế, những người Nhật bản thảo luận là mục đích sách của giữ Yên, trong bối cảnh của các ngành công nghiệp ô tô. Ông cho rằng cách duy trì đã lớn và phát triển dự trữ ngoại tệ, bởi mua CHÚNG tôi tài sản qua gần như chính phủ tổ chức, và đe dọa để can thiệp trong trường ngoại hối nếu Yên đánh giá cao Nhật bản đã thành công trong việc ngăn cản sự Yên từ tăng trong vài năm qua, mặc dù đó là một nhiên là hợp lý kinh tế cơ bản.

"Nhật bản chính sách của cung cấp bất cứ nơi nào từ một $2,000 để $14,000 tiền mặt trời cho mỗi 2.2 triệu xe của Nhật bản hãng xuất khẩu tới MỸ năm 2006."

Tìm hiểu Thêm: GM trưởng kinh tế đã chứng minh bị cáo buộc chống lại Nhật tệ thao tác

Có thể bạn quan tâm: