Các Giải Cứu Trớ Trêu

Như là quốc Hội MỸ đặt lo mọi việc trên một $700 Tỷ kế hoạch dùng để cứu sống những người lĩnh vực tài chính, các nhà phân tích vẫn còn khó khăn trong công việc đánh giá các tác động tiềm năng. Sự đồng thuận - không thay đổi từ khi các kế hoạch lần đầu tiên được tiết lộ - là tiêu cực mạnh, đặc biệt là xa như những đồng Đô la là có liên quan. Khi kết hợp với chính phủ của các sáng kiến khác, người sẽ giải cứu thêm gần $1 nghìn Tỷ để quốc gia của Mỹ nợ. Ngoài ra, Hàng dự Trữ liên Bang sẽ phải in tiền để cầu một thiếu hụt trong chính phủ của các khoản vay, do đó tăng thêm lửa của lạm phát. Trớ trêu thay, đồng Đô-la của hội tốt nhất để tránh một tiếp tục từ chối là nếu kế hoạch giải cứu không ở mục tiêu nêu của nó, và người Mỹ, nền kinh tế sẽ nổ tung, kéo nền kinh tế toàn cầu xuống với nó. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Các nhà đầu tư đã bắt đầu cắt giảm tiếp xúc của họ để nổi lên thị trường và khác lãi suất cao hơn tiền tệ, và xu hướng này có thể tiếp tục thậm chí nếu đồng đô la là không còn nền tảng của an toàn, nó đã từng là.

Có thể bạn quan tâm: