ECB tín hiệu hơn lãi suất

Hôm qua, tôi đã báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương đang trở thành trong suốt hơn trong các vấn đề của chính sách tiền tệ. Như thể có mặt đúng lúc, hôm nay các Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng của Anh cung cấp riêng cái nhìn về hướng của mình lãi suất. Fed ám chỉ rằng nó sẽ có khả năng làm tăng tỷ lệ lãi suất hai lần trong năm tới từ cấp độ hiện tại của 2.25%, trong khi các Ngân hàng của Anh chỉ là một vết cắt ở lãi suất sẽ diễn ra vào Tháng ba. Tương ứng thay đổi tỷ lệ lãi suất khoá nên lợi ích Euro và làm tổn thương Anh. Reuters báo cáo:

Nhưng một số các nhà phân tích xem MỸ tăng tỷ lệ dừng lại ở đó. Báo cáo mới nhất về những năm thấy như có khả năng để thúc đẩy đồng euro. "Đó là một lời nhắc nhở rằng không chỉ có Ăn, nhưng cũng một năm tăng tỷ lệ lãi suất," một nhà chiến lược tiền tệ.

Có thể bạn quan tâm: