Ngoại hối can Thiệp: trở Lại trên Bàn?

Với những đồng Đô la tập hợp để đỉnh nhiều năm và Yên tăng nhiều thập kỷ mức cao, một số các nhà phân tích đã bắt đầu lại đánh giá khả năng của Ngân hàng Trung ương can thiệp trong trường ngoại hối. Như thể có mặt đúng lúc, các nhà lãnh đạo từ 8 Bảng nước cũng phát hành một tuyên bố bày tỏ quan tâm của họ. Nó không phải là một căng để nói vài tuần cuối cùng đã được tràn ngập những câu chuyện về nổi lên nền kinh tế thị trường đã bị mất ổn định như là một kết quả của sự mất giá nhanh chóng đồng tiền của mình, cũng như công ty đã bị buộc vào phá sản như là một kết quả của cơ tiền tệ xấu đi. Trong khi đó, CHÚNG ta và Nhật bản đang chắc chắn lo lắng về các tác động của đắt hơn tệ trên của mình ngành xuất khẩu. Trớ trêu thay, nó chỉ sáu tháng trước, rằng một số các nhà phân tích đã được mình cùng một xác suất của can thiệp; lúc đó, tuy nhiên, các mục đích sẽ có được để chống đỡ những đồng Đô la, trong khi bây giờ nó sẽ phải mang nó quay trở lại trái đất. Tôi cho rằng đạo đức của câu chuyện là rằng trong điều khoản ngoại hối, sáu tháng là thực tế một vĩnh cửu. Bên cạnh đó, là chúng tôi thông báo ngày hôm qua, cả hai đều đồng Đô la và Yên đã bắt đầu phai nhạt. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

"Nhưng, đây không phải là một cuộc khủng hoảng tiền tệ", một ngoại hối chiến lược. "Đây là một cuộc khủng hoảng thanh khoản, một sự tăng trưởng khủng hoảng, một sự khủng hoảng. Như vậy, có lẽ là bước đầu tiên, không nên can thiệp để tiết kiệm tiền tệ."

Có thể bạn quan tâm: