ANH lạm phát dữ liệu phao Pound

Thương nhân tăng trên Bảng Anh đã chờ đợi lo lắng cho kinh tế dữ liệu để được phát hành đó sẽ cung cấp một động lực cho các Ngân hàng Trung ương của Anh tăng tỷ lệ lãi suất. Vào thứ ba, họ đã đạt được mong muốn, như là một loạt các dữ liệu tiết lộ, Anh mức giá được từ từ leo lên. Mặc dù võng giá năng lượng, lạm phát đang chạy ở mức hàng năm của 2,4%, và bán lẻ đã giảm gần 4% vào năm 2006. Các sự đồng thuận mới là cho ANH Ngân hàng để tăng tỷ lệ lãi suất 25 sở điểm tại cuộc họp tiếp theo, đó là lên kế hoạch cho ngày. Các Tài chính Lần báo cáo:

Bởi giữa buổi chiều ở New York, pound là 0.5 phần trăm cao xuống một tuần cao $1.8700 chống lại những đồng đô la và 0.4 phần trăm để £0.6707 chống lại euro.

Có thể bạn quan tâm: