Nga mua Yên cho dự trữ ngoại hối

Chủ yếu do để tăng giá hàng hóa và một nền kinh tế, Nga đã tích lũy được thứ ba chứng khoán lớn của dự trữ ngoại tệ trên thế giới, bây giờ tổng cộng $268 Tỷ. Như là một kết quả, khi Nga thông báo rằng nó sẽ bắt đầu tổ chức một số nguồn dự trữ trong Yên, hối dừng lại để nghe. Trước đây, người Nga là dự trữ được bằng USD và Euro tài sản. Như các Yên được cho là hầu hết giá tiền tệ thế giới, nó có ý nghĩa cả một tài chính và quản lý rủi ro quan điểm. Các Tài chính Lần báo cáo:

Trong khi những tin tức đã được tích cực cho yen vào lề, đó sẽ là khôn ngoan cho các nhà đầu tư, không phản ứng quá quyết liệt, đưa bối cảnh toàn cầu, trong đó các ngân hàng trung ương đã luôn giảm chia sẻ của yến ở ngoại hối của họ nắm giữ.

Có thể bạn quan tâm: