Khủng hoảng kinh tế, bệnh dịch hạch Dollar

Những câu chuyện đằng sau Đô-la của giảm có hai chủ đề:
thu hẹp lãi suất chênh lệch và phát triển quan tâm xung quanh CHÚNG ta nền kinh tế. Với hầu hết các công nghiệp hóa thế giới của ngân hàng Trung ương không lên kế hoạch để gặp một lần nữa cho một vài tuần, tỷ lệ lãi suất câu chuyện có thể tạm thời được đặt trên giữ ủng hộ của các câu chuyện kinh tế, đó là trở nên xấu hơn mỗi ngày. Trung tâm vẫn còn là thị trường nhà ở MỸ, mà nhiều người các nhà phân tích tin rằng sẽ sớm trượt vào một lớn lối mòn. Đó là một thỏa thuận tuyệt vời của sự không chắc chắn hơn cho dù nhà cửa có thể giữ được giá trị của họ và nếu vay sẽ có thể trả thế chấp của họ. Tăng tỷ lệ đã vắt nhiều người thu nhập thấp nguy cơ cao vay, gây ra một cuộc khủng hoảng của ngày càng tăng tỷ lệ trong trường cho thế chấp chứng khoán, đó là nguy cơ cho lan đến các khu vực khác của thị trường chứng khoán. Forbes báo cáo:

"Tín dụng mối quan tâm, đánh, đánh giá năng suất nhào lộn, nó đã được một cách giao thông chống lại la trong gần đây phút và euro/đô la đã tăng lên một tươi tất cả thời gian cao."

Tìm hiểu Thêm: Dollar sụt gửi euro
để ghi lại cao

Có thể bạn quan tâm: