Ngân Hàng Trung Ương Đoàn Kết Lại!

Vì Karl Marx một tuyên bố, "Ngân hàng Trung ương của thế giới: Đoàn kết lại!" Vâng, không chính xác....

Trong bất kỳ trường hợp nào, sáu của lớn nhất thế giới Ngân hàng Trung ương đã đến với nhau trong một chưa từng có hiển thị các lực lượng đồng thời hạ của họ chuẩn lãi suất. Các ngân hàng dự Trữ liên Bang và Ngân hàng Trung ương dường như đã bắt đầu nỗ lực, và đã tham gia của các Ngân hàng của Trung quốc, Thụy sĩ, Anh và Canada. Các Ngân hàng của Nhật bản vẫn còn trên lề, nhưng nó có thể không cần phải làm một sự khác biệt do của nó đã được ghi-giá thấp. Rõ ràng, các toàn cầu cắt giảm tỷ lệ được thiết kế để được càng nhiều biểu tượng như kinh tế. Tuy nhiên, nó không phải là rõ ràng cho dù các nhà đầu tư sẽ có những gợi ý, cho rằng họ đã bỏ qua hàng nghìn Tỷ Đô la được chi tiêu của Ngân hàng Trung ương và chính phủ trên toàn thế giới. Càng xa càng tệ là có liên quan, nếu các toàn cầu tàu tiếp tục chìm, hai proxy cho rủi ro - Đô-la và Yên - sẽ tiếp tục dẫn các gói. Nói cách khác, sợ là nó đã chứng tỏ nhiều hơn là một lực lượng mạnh mẽ hơn kinh tế thực tế. The New York Times báo cáo:

"Di chuyển là được hoan nghênh, nhưng có nhiều hơn để đi. Cuốn để tránh chỗ lõm nói giá cần phải được gần như là không càng tốt."

Có thể bạn quan tâm: