Indonesia ngoại hối của dự trữ gần $50 Tỷ

Trung quốc và Nhật bản, không còn một mình ở không chính thức của họ nhiệm vụ chồng chất lên dự trữ ngoại tệ. Indonesia vừa thông báo rằng dự trữ của nó đã vượt qua $45 Tỷ mark, và sự ngạc nhiên của không có ai, những dự trữ đang phần lớn USD-bằng tiền tài sản. Thông báo này là quan trọng đối với một vài lý do. Đầu tiên, nó có nghĩa là quốc gia châu Á không gộp vào với việc, nền kinh tế đài Loan, Hong Kong, Nam Triều tiên, và Singapore – đã bắt đầu gặt hái một số những phúc lợi của tăng trưởng kinh tế đặc biệt là tăng ngoại hối dự trữ. Thứ hai, nó là biểu tượng của một thực tế là các USD vẫn là thế giới thực tế dự trữ ngoại tệ. Cùng một lúc, nó sẽ làm cho USD rung động vì những quốc gia có thể hình dung đống ra khỏi USD chỉ cần một cách nhanh chóng như họ có chất đống trong.

Có thể bạn quan tâm: