USD lao thẳng xuống chống lại Euro

Năm ngoái, sức mạnh của USD chống lại Euro đến như là một ngạc nhiên tuyệt vời để tệ thương và nhà kinh tế, như nhau, người ta tin rằng nó chỉ là một vấn đề thời gian trước khi yếu tố cơ bản bắt đầu với những đồng đô la. Trong vài tháng, tuy nhiên, Euro đã ổn định leo lên chống lại các USD, tất cả không có nhiều phô trương. Tuần này, nó đã vượt qua một rào cản tâm lý và đạt mốc của 7 tháng cao. Tiền tệ đã được biết mạnh kinh tế chỉ là đức kinh doanh sự tự tin dữ liệu. Thị trường báo cáo:

"Đồng euro tăng cường trên bảng như mạnh mẽ và dữ liệu ý kiến chính thức đóng góp vào sự mong đợi fed có thể đoạn đường của nó, thắt chặt đường."

Có thể bạn quan tâm: