Adam Kritzer trở về ForexBlog

Sau hai tháng gián đoạn, Adam Kritzer đã trở lại bàn của mình ở ForexBlog. Bắt đầu tuần này, ông sẽ bổ sung của mình thường xuyên tin đăng với một tuần bình luận trên thị trường ngoại hối. Nếu có một chủ đề mà bạn muốn nhìn thấy anh ta địa chỉ, xin vui lòng gửi một bình luận trên trang web.

Có thể bạn quan tâm: