Hơn chứng nặng trên USD

Trong bán hàng năm chuyện với quốc Hội, Ben Hơn, chủ Tịch của Mỹ Hàng dự Trữ liên Bang đề nghị CHÚNG tôi nền kinh tế có thể sớm bắt đầu chậm do để Ăn tiền tệ thắt chặt. Vì vậy, ám chỉ Hơn, Fed có khả năng sẽ tạm dừng sau khi đi lãi suất trong Tháng, và mất một thời gian để đánh giá tình trạng của nền kinh tế cũng như các hiệu ứng đầy đủ của nó tệ. Này gửi một gợn qua tương lai và trường ngoại hối, mà trước đó đã dự kiến thức Ăn cho tăng tỷ lệ lãi suất ít nhất hai lần nữa trước khi dừng lại. Các Tài chính Lần báo cáo:

"Hơn là ý kiến cho rằng thị trường đã có một chút trước của mình... và là thị trường cân lại suy nghĩ như vậy đồng đô-la có thể sẽ đến dưới áp lực hơn nữa."

Có thể bạn quan tâm: