Đồng đô la nhờ dữ liệu thương mại ngân sách

Đồng Đô-la đã nhận được nhiều-cần tăng hôm nay trong sự trỗi dậy của hai tiết lộ. Đầu tiên, phát hành của công dữ liệu chỉ ra CHÚNG ta thâm hụt thương mại thực sự từ chối trong tháng sáu, để 55 đô Tỷ. Trong lúc này, vẫn còn đáng kể, chắc chắn nó là một lý do để chúc mừng. Như hoang tưởng hơn gia và kinh tế Trung quốc bùng nổ tiếp tục vang qua các phương tiện truyền thông, nhiều giả đã dự đoán của thương mại và hiện tại thâm hụt tài khoản sẽ mở rộng đáng kể. Theo suy giảm một trong các thương mại thâm hụt được xem bởi hối như không có gì kỳ diệu.

Ngoài ra, Nhà Trắng thông báo, kế hoạch để làm giảm đáng kể thâm hụt ngân sách. Đề xuất gọi cho một ổn định giảm trong 5 năm tiếp theo, để đạt được 1% tiền, năm 2010. Có vẻ như những ngôi sao đã, cuối cùng phù hợp cho những USD. Nếu CHÚNG ta lãi suất tiếp tục của họ, leo lên và nền kinh tế Mỹ giữ nó mạnh mẽ, USD nên tiếp tục tăng.

"Tất cả các nguyên tắc cơ bản là ở nơi đồng đô la cho các cuộc biểu tình để có thể tiếp tục." Trong những ngày cuối cùng đã thấy tháo của đô-la chờ đợi/euro quần đùi, di chuyển phần lớn được xem như là khắc phục, và cần thiết khi một làn sóng mới của đô-la có thể mua được nhìn thấy.

Có thể bạn quan tâm: