Các nhà Lãnh đạo EU để Thảo luận về Euro đánh Giá cao

Như các Euro đã dần dần tăng lên hơn năm ngoái, EU các nhà lãnh đạo đã rõ ràng im lặng. Chắc chắn, chung chung ý kiến đã được thực hiện buồn phiền "biến động" trong trường ngoại hối. Nhưng vài các chính trị gia đã thực hiện công khai tuyên bố rằng Euro của sự đánh giá cao là một vấn đề đáng chú ý từ EU thành viên chính phủ. Tuần này, im lặng đã bị hỏng, như hai đáng chú ý các chính trị gia, Thủ Tướng của Luxembourg và các bộ Trưởng Tài chính của Pháp, bình luận về Euro' đánh giá cao, đi xa như vậy để ngăn cản tham gia thị trường từ dỗ dành những Euro lên. GẤP Tin tức báo cáo:

"Các thị trường không nên tham gia vào một cách cược." Yêu cầu về việc dường như đã từ chức thái độ của các nước châu Âu...trên trao đổi tỷ lệ, david cameron [Luxembourg PM] ám chỉ rằng đã có sự chú ý nhiều hơn trả cho các đồng euro của sức mạnh hơn phản ánh trong các cuối cùng tuyên bố.

Tìm hiểu Thêm: tài chính EU trưởng tập trung vào sự đột biến của euro

Có thể bạn quan tâm: