Bình luận: Lãi suất Tương đương với USD

Hầu hết nhà bình luận cho rằng điều duy nhất hiện đang giữ USD nổi là lãi suất cao. Trong khi hấp dẫn giá rẻ có chắc chắn khuyến khích một dòng chảy của (rủi ro) vốn nước ngoài trong thời gian ngắn, họ có thể cuối cùng là làm tổn hại đến những đồng tiền trong lâu dài. Trong thực tế, luật kinh tế của tỷ lệ lãi suất tương đương mệnh lệnh mà đồng tiền và lãi suất nên di chuyển ra xa nhau trong thời gian dài. Nói một cách khác nhau, lãi suất cao nên ngụ ý một ít giá trị hơn đồng tiền. Vì CHÚNG ta là giá cao nhất trên thế giới, các USD nên suy giảm trong thời gian dài để bù đắp cho CHÚNG tôi đầu tư vào chứng khoán nước ngoài cho các rủi ro thấp-miễn phí trả họ đang ngầm chấp nhận.

Lý do là đủ đơn giản: vì sự ra đời của tương lai tệ, thương nhân đã có thể suy đoán về tương lai tỷ giá. Để cho tương lai sẽ có giá khá (như vậy mà chênh lệch là không thể) sự khác biệt giữa một đồng tiền của hiện tại và giá trị của nó ngụ ý giá trị trong tương lai nên hoàn hảo bằng sự khác biệt giữa nước lãi suất cấp quốc tế và tỷ lệ lãi suất cấp. Trong trường hợp của CHÚNG ta, đặt cược vào những USD trong thời gian gần đây mà CHÚNG tôi lãi suất đã vượt quá châu Âu và lãi suất của Anh, phải có được dựa trên một giảm USD trong tương lai, mà bây giờ là hiện tại.

Có thể bạn quan tâm: