Pound Dâng đến 15 Năm

Kể từ năm 1992, hai sự kiện kinh tế vĩ đã không xảy ra trong Anh: lạm phát giá không có vượt quá 3% hàng năm và Anh đã không vượt qua các $2 hàng rào. Cả hai sự kiện đã nhận ra hôm nay, tuy nhiên, là một buổi sáng sớm phát hành của dữ liệu kinh tế chỉ ra lạm phát ở Anh đã lởn vởn quanh 3.1% và Anh đã nhanh chóng đứng trên 2 USD/Pound. Tỷ lệ lãi suất tương lai cũng đã chứng kiến một điều chỉnh ngay lập tức, đến mức đó các thị trường đang bây giờ giá cả một Anh lãi suất của 5.75% 6 tháng từ bây giờ, có 5% so với tỷ giá hiện hành. Trong khi đó, CHÚNG ta lạm phát thống kê là u ám, cho thấy khoảng cách giữa Anh và CHÚNG tôi lãi suất được thiết lập để mở rộng, mà nên đẩy Pound hơn nữa lên. Các Tài chính Lần báo cáo:

Có rất ít đó là không thể tránh khỏi về đồng tiền di chuyển trong dòng với dự kiến lãi suất và không có gì trong xu hướng dài hạn cho phép mọi người đến dự đoán tệ chuyển động trong kết nối với lạm phát, và biến khác. Nhưng vào thứ ba, tiền chuyển chính xác là nếu họ được liên kết đến con số lạm phát bởi một dây rốn.

Có thể bạn quan tâm: