Tăng, CHÚNG ta giá có thể tác động USD

Đô-la New Zealand (USD) tiếp tục thực hiện tốt, không có nghi ngờ sự giúp đỡ của một liên bang lãi suất của 6.75%, đó là điểm cao nhất trong sự phát triển thế giới. Các nhà đầu tư trong cuộc tìm kiếm của (tương đối) rủi ro trả đã nhập New Zealand hàng loạt, gửi USD đến mức cao hơn. Điều này đã xảy ra mặc dù của New Zealand mờ nhạt nền kinh tế, được mong đợi sẽ tăng chỉ có 2% mỗi năm trong vài năm. Tuy nhiên, như CHÚNG ta lãi suất tăng, CHÚNG tôi-New Zealand lãi suất khác biệt, đó trong quá khứ, đã được một nguồn gốc của vàng sức mạnh, thu hẹp tương ứng. Này xu hướng kết hợp với các khách hàng tiềm năng của giảm giá ở New Zealand, đã dẫn tệ nhà chiến lược phải đánh giá của họ mong đợi cho USD. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Với một giảm suất lây lan chống lại nước MỸ, chúng tôi có thể tiếp tục đến lợi bán các cuộc biểu tình ở New Zealand đô la", một nhà chiến lược tiền tệ tại Ngân hàng của New Zealand.

Có thể bạn quan tâm: