Anh Quá Bán?

Tuần trước, Anh ghi lại nó mạnh so với cả hai Đô và Euro ở gần 20 năm, trên cơ sở của cả hai kỹ thuật và yếu tố cơ bản. Trên bề mặt, các Ngân hàng của Anh cắt giảm tỷ lệ lãi suất mà nhắc các cuộc biểu tình sẽ có vẻ là được tiêu cực cho Pound, kể từ khi suất thấp hơn làm cho Anh một ít hấp dẫn nơi để đầu tư. Trên một mức độ sâu hơn, tương đối sự khiêm tốn của cắt giảm tỷ lệ ra hiệu cho các nhà đầu tư Ngân hàng của Anh là có ý thức của thị trường tiền tệ (các hồ sơ giảm Cân trong năm 2008) khi mang ra chính sách tiền tệ. Ngoài ra, các cuộc họp của chủ động phản ứng với cuộc khủng hoảng tín dụng chú lùn các hành động của châu Âu Ngân hàng Trung ương, mà rủi ro rơi xa hơn về phía sau, các đường cong. Nói cách khác, nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi tại sao họ đã đẩy Euro gần ngang bằng, khi nền kinh tế cơ bản không phải tốt hơn nhiều trong EU hơn ở ANH. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Đồng euro nguyên tắc cơ bản đang tìm kiếm ngày càng run rẩy," [nói], một nhà chiến lược tiền tệ. "Nó rõ ràng hơn, hơn bao giờ hết fed nghiêm trọng đã đánh giá sai tình hình nghiêm trọng các khu vực ngay bây giờ thấy mình trong."

Tìm hiểu Thêm: Pound kỉ Lục Tuần Đạt được Chống lại Euro như TRONG Cắt giảm Tỷ lệ

Có thể bạn quan tâm: