Người thân cận cố gắng để xác nhận lại quyền kiểm soát Nhật bản chính sách tiền tệ

Tuần này, Japan, chứng kiến một mối thù với khả năng có ý nghĩa sâu xa, như Ngân hàng Nhật bản đã tranh luận với người thân cận các chính trị hơn những người đã kiểm soát của Nhật bản chính sách tiền tệ. Các nhổ bắt đầu, khi các Ngân hàng của Nhật bản ám chỉ công khai rằng, nó muốn giữ nó độc lập trong các vấn đề tài chính, và tăng tỷ lệ lãi suất. Thông báo lo lắng chính trị gia Nhật bản cho một vài lý do. Đầu tiên, sự phổ biến trong những phán quyết của người thân cận được gắn chặt với các hoạt động của Nhật của nền kinh tế; cho phù hợp, người thân cận các chính trị gia muốn được một số nền kinh tế đang trên nền tảng vững chắc trước khi họ điều chỉnh lãi suất. Thứ hai, Nhật bản đã chạy lớn thâm hụt tài chính trong những năm gần đây, và cao hơn lãi suất sẽ nâng cao của chính phủ chi phí của vay. Yên bò nên theo dõi tình huống này chặt chẽ, cho một sự tăng trong Nhật bản lãi suất có thể cung cấp một động lực cho các Yên để ngược của nó hệ thống giảm.

Có thể bạn quan tâm: