Trung quốc ngoại hối của dự trữ để phát triển bởi 100 Tỉ đô-la

Trong khi vài tháng cuối cùng đã chứng kiến tăng nói chuyện ngoại hối của dự trữ đa dạng hóa, Trung quốc dường như có ý định bảo quản nguyên trạng. Đại diện từ Trung quốc Ngân hàng Trung ương của vừa thông báo rằng của quốc gia dự trữ ngoại hối, mà đã lớn nhất trên thế giới, sẽ có khả năng phát triển bởi ít nhất là $100 Tỉ năm 2006. Điều này là do cả hai để tăng vọt hiện tại thặng dư tài khoản và các khoản tiền lớn của nước ngoài vốn có thể tiếp tục được đầu tư ở Trung quốc. Hơn nữa, phần lớn các dự trữ mới có khả năng sẽ được tổ chức tại USD-bằng tiền tài sản có giá trị cho tính thanh khoản của họ. Forbes báo cáo:

Tân hoa xã trích dẫn Cao khi nói rằng sẽ không khôn ngoan nếu Trung hoa để bán đi usd của nó tài sản, bởi họ vẫn còn đáng tin cậy nhất tài sản trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm: