EU nền kinh tế cho thấy dấu hiệu của sự sống

Khi Jean-Claude bày tỏ lập trường, chủ tịch của Ngân hàng Trung ương (ECB), đe dọa "cảnh giác" chống lại lạm phát tháng trước, thị trường chuẩn bị tinh thần cho những gì họ nghĩ là sẽ có một số liên tục đánh giá tăng vọt. Gần đây, tuy nhiên, lạm phát dường như đã biến mất phần lớn, nhờ một cân bằng của giá hàng hóa. Trong con mắt của đồng Euro bò xu hướng này đã được bù đắp bởi một loạt các kinh tế tích cực, các chỉ số, có đề nghị EU nền kinh tế là như mạnh mẽ như nó đã ở hơn năm năm. Các nhà kinh tế đang chiếu phát triển của 2.5% cho các EU khu vực này năm, tăng năng suất và thất nghiệp giảm. Kết quả sẽ là cao hơn lãi suất và một tương ứng mạnh hơn Euro. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Trong thời gian dài, lý thuyết cho rằng tăng trưởng những thứ khác nhau, nên có nghĩa là lãi suất cao hơn cho một tỷ lệ lạm phát.

Có thể bạn quan tâm: