Fed là bàn Tay bị Trói

Đó là một thực tế ít người biết rằng CHÚNG tôi Hàng dự Trữ liên Bang không thực sự đặt lãi suất. Như là một kết quả, có thường là một sự khác biệt giữa những "gợi ý" Ăn tỷ lệ và tỷ lệ thực tế. Kể từ sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng tín dụng, khoảng cách này đã được mở rộng đáng kể, như vậy đó "hiệu quả" lãi suất là gần 0%. Một số nhà bình luận đang bắt đầu vẽ song song với Nhật bản, nơi lãi suất vẫn gần bằng 0% trong nhiều năm. Nếu/khi nền kinh tế toàn cầu tìm thấy chân của mình, đồng Đô-la có thể sống Yên, và một lần nữa thấy mình là một đồng tiền tài trợ cho các thực hiện thương mại. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Nếu hiệu quả tỷ lệ còn lại gần bằng không Ăn sẽ phải chuyển sang độc đáo hơn có nghĩa là kích thích tăng trưởng.

Có thể bạn quan tâm: