Ngoại hối nhún vai CHÚNG ta thâm hụt ngân

Hiện đang có một cuộc tranh luận gay gắt trong quốc Hội MỸ hơn tương lai của Mỹ chính sách. Này, cuộc tranh luận đã có một ý nghĩa mới như một dự báo cho năm nay thâm hụt ngân sách của vượt quá $400 Tỷ. Vậy, đến nay, các trái phiếu thị trường và hối thị trường đã lờ đi những khách hàng tiềm năng của một lớn hơn dự kiến thâm hụt ngân sách, như là tài chính và USD vẫn ổn định. Sự đồng thuận là gấp đôi: đầu tiên, thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục chơi một trong thị trường tiền tệ để thâm hụt thương mại và các chỉ số kinh tế. Thứ hai, như là người nước ngoài tiếp tục mua CHÚNG tôi Kho bạc chứng Khoán, thâm hụt ngân sách sẽ vẫn là một tranh luận, vấn đề. CNN báo cáo:

Nếu bond năng suất và giá trị của những đồng đô la di chuyển tuần này, theo kinh tế, nó là nhiều khả năng là vì tín hiệu từ cục dự Trữ liên Bang, hay một người tiêu Dùng Số Giá báo cáo cho thấy lạm phát đáng kể tốt hơn hay tệ hơn dự báo hiện tại.

Có thể bạn quan tâm: