Lựa Chọn Báo Trước Tệ Di Chuyển

Thông thường, chỉ những ca (hoặc ngu ngốc nhất) của hối vọc ở tệ lựa chọn. Đòn bẩy là đã quá cao (thường quá 100:1) khi giao dịch trực tiếp, mà các đòn bẩy được từ lựa chọn kinh doanh có vẻ như không cần thiết. Tuy nhiên, thậm chí nếu không phải là lựa chọn kinh doanh, bạn sẽ là khôn ngoan để ít nhất chú ý đến lựa chọn giá. Đó là do chuyển động trong các tùy chọn trường thường đi trước chuyển động trong các thị trường ngoại hối.

Để giải thích hơn nữa, tiền bảo hiểm được xây dựng vào lựa chọn hợp đồng phục vụ như là một đại diện cho nhu cầu cho những người đặc biệt tệ. Khi tiền bảo hiểm trên gọi hợp đồng đó cung cấp cho các chủ quyền mua một đặc biệt tệ ở một mức giá cố định là cao bất thường, nó báo hiệu một "rủi ro đảo ngược;" đồng tiền có thể mua quá nhiều. Để cung cấp một ví dụ thực tế, gọi bảo hiểm usd/USD hợp đồng được gần một năm, mà đã dẫn một nhà phân tích để suy đoán rằng một đồng Đô la biểu tình là chỉ quanh góc. Thị trường báo cáo:

"Bất cứ khi nào có nguy cơ đảo ngược đạt mức độ quan trọng, nó cho thấy rằng tất cả những người muốn được lâu euro là đã lâu và kết quả là, niềm tin đã đạt mức cực." Lần cuối cùng euro/dollar nguy cơ đảo ngược được rằng cao....một đồng đô la MỸ "cứu trợ cuộc biểu tình" đã theo dõi.

Có thể bạn quan tâm: