Nhà kinh tế vẫn mâu thuẫn với USD trong năm 2006

Như 2006 bộ trong nhà kinh tế học và các nhà phân tích đang bắt đầu phát hành của họ dự báo cho USD trong năm 2006. Họ mô hình khác nhau, như là một số địa điểm trọng tâm nhiều hơn về kinh tế chỉ (cụ thể là hiện tại, số dư tài khoản), trong khi những người khác chỉ đơn thuần là phản ánh giả định cho tỷ lệ lãi suất khoá. Theo sau này loại USD là thực sự đánh giá thấp bởi càng nhiều càng tốt, 10%. Mô hình như thừa nhận rằng những hiện sự khác biệt là chỉ đơn thuần là một cao cấp của sự không chắc chắn xung quanh tiền tệ hiện tại, và điều kiện kinh tế. Mô hình dựa trên số dư tài khoản, ngược lại, đề nghị các USD là rất nhiều giá quá cao. Những nhà kinh tế đằng sau những mẫu tin rằng 2006 có thể là một năm cho USD, như sự sẵn sàng của người nước ngoài để tài trợ cho việc tăng CHÚNG tôi twin thâm hụt bắt đầu suy yếu dần. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Theo lý thuyết kinh tế, nó được mở rộng lãi suất khoá đó tạm thời tăng cường trao đổi tỷ lệ. Theo thời gian, một quốc tế sự khác biệt trong lãi suất được bù đắp bởi một thả ở tiền với lãi suất cao hơn.

Có thể bạn quan tâm: