Anh đánh giá vết cắt xuất hiện sắp xảy ra

Việc phát hành của những phút cuối cùng của cuộc họp tháng của Anh, Trung tâm, Ngân hàng tiết lộ một ngày càng tăng dân tộc thiểu số của các thành viên trong ủng hộ giảm tỷ lệ lãi suất. Chính bỏ phiếu được 5-4 ủng hộ duy trì lãi suất xuống mức hiện tại. Tuy nhiên, một vài nhà kinh tế và chuyên gia có lý do để tin rằng cuộc bỏ phiếu sẽ rất gần. Trong khi nhiều thương nhân đã bắt đầu giá lãi suất thấp hơn vào trái phiếu trước khi cuối cùng của tháng họp, nó có vẻ như một tỷ lệ cắt ở cuộc họp tiếp theo là một điều chắc chắn gần. Gần đây dữ liệu kinh tế không chỉ cho nền kinh tế đang chậm lại, nhưng cũng là lạm phát là khả năng thấp hơn mong đợi. Như là một kết quả, cả các thành viên của Ngân hàng Trung ương nhắm mục tiêu lạm phát, các chỉ số, cũng như những mục tiêu chung kinh suất, sẽ có vẻ như có một nền tảng vững hạ thấp tỷ lệ. Các Tài chính Lần báo cáo:

Sterling đã được trên những sợi dây trước khi GIAO thông báo...trong bối cảnh sterling đã giảm 19 tháng thấp trong thương mại trọng điều khoản.

Có thể bạn quan tâm: