Euro chiếm chỗ Đô-la trong thị trường vốn toàn cầu

Rằng USD vẫn thế giới thực tế dự trữ ngoại tệ chắc chắn đã ngăn việc tệ từ giảm đáng kể tại một thời gian khi kinh tế cơ bản có vẻ để đảm bảo nó. Tuy nhiên, USD đang dần mất đi độ bóng của nó như nhiều người trong trung tâm của thế giới ngân hàng đã chính thức công bố kế hoạch để đa dạng hóa ngoại hối của họ nắm giữ bởi nắm giữ nhiều tài sản bằng tiền trong tài sản. Nếu như điều đó là không đủ, một số của toàn cầu bond vấn đề tiết lộ rằng cho hai năm liền, thêm trái phiếu được bằng tiền Euro hơn trong USD. Ngoài ra, CHÚNG ta giao dịch chứng khoán chỉ chiếm 15% của toàn cầu, công bằng dịch vụ xuống từ 60% vào năm 2000. Những tác động cho những thị trường hối đoái là đáng ngại: vai trò của USD trong thị trường vốn toàn cầu đang giảm dần, đó là tin xấu cho USD. Các Tài chính Lần báo cáo:

Gần đây nhất là năm 2002, xuất sắc euro-bằng tiền cấp đại diện chỉ 27 phần trăm của bánh toàn cầu, so với 51% cho các đô-la.

Có thể bạn quan tâm: