Ngoại hối dự Trữ trong quá trình Chuyển đổi: Là đồng Euro Làm một Chạy?

Với rất nhiều để nghĩ về những ngày này, tôi virus đã dành nhiều thời gian nghiền ngẫm dự trữ ngoại hối thống kê. Rõ ràng, đây là của tôi tổn hại, như đã có một số phát triển quan trọng trên mặt này, một vài trong số đó mang đến hối ý nghĩa.

Tôi đoán rất nhiều bạn có thể ở cùng một con thuyền khi tôi tự hỏi tại sao ngoại hối dự trữ đang đáng chú ý đến. Trong khi bận rộn tìm kiếm tại bảng xếp hạng phức tạp và GDP/lạm phát thống kê, tuy nhiên, chúng tôi quên rằng một giá trị tiền tệ, về cơ bản là quyết định bởi cung cấp và nhu cầu. Nói cách khác, trong khi tăng/giảm các chỉ số và lãi suất đang gần tố ngoại hối, các nguồn cung cấp và nhu cầu năng động cuối cùng là yếu tố. Và Ngân hàng Trung ương, nói chung là, bao gồm một trong những thứ lớn nhất đội đằng sau này nguồn cung cấp và nhu cầu.

Như tôi đã nói, cân bằng này hiện đang trải qua một sự chấn động. Đặc biệt, "đồng đô la trong chính thức dự trữ ngoại tệ trong 140 quốc gia đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ euro tiền đã được giới thiệu trong năm 2002, theo IMF." Euro Yên, và "đồng tiền khác" (tức là nhỏ đồng tiền đó là chung quan trọng nhưng cá nhân không quan trọng), trong khi đó, có nhìn thấy tăng quan tâm đến từ Ngân hàng Trung ương. Đây là phù hợp với một báo cáo, tôi thấy gần đây, enunciating rằng,"Toàn cầu dự trữ có thể đạt được khoảng $180 triệu trong quý thứ ba với đô la MỸ-bằng tiền dự trữ kế toán khoảng $50 tỷ hoặc ít hơn 30 phần trăm."

Này đến như một cú sốc với nhiều trường, quan sát những người cho rằng rất nhiều nền kinh tế thiếu hoặc là những khả năng hay những động lực để đa dạng hóa của họ dự trữ, đặc biệt là từ khi nhiều người trong số họ peg đồng tiền của họ để những đồng Đô la. Những quốc gia này là savvier hơn họ sử dụng được, tuy nhiên: "ngành ngân hàng trung ương đang bán loại tiền tệ địa phương và mua đô la MỸ để ngăn chặn sự đánh giá cao số tiền của họ. Họ đang tránh có một nồng độ lớn hơn đô la MỸ trong danh mục đầu tư của họ bằng cách chuyển xung quanh và bán đô la chống lại châu âu và các loại tiền tệ."

Thậm chí nước công nghiệp, mà hối dự trữ đang lấn át bởi của họ, thị trường đang đối tác, đang nhảy vào đa dạng hóa. Sau một gần 10 năm gián đoạn, Canada sẽ nhảy trở lại vào ngoại hối dự trữ trò chơi, bởi 1 Tỷ$, trong ngoại tệ phiếu, trái phiếu, bằng tiền Euro. Theo một nhà phân tích, "Này...nên được xem trong bối cảnh của toàn bộ phát triển thế giới, mà là trong quá trình thường phát triển lên kích thước của nó, dự trữ ngoại tệ, và cách chuyển đi từ USD."

Các wild card là Trung quốc. Tôi sử dụng các hạn wild card cả vì Trung quốc ngoại hối của dự trữ lớn nhất thế giới (vừa mới được xác nhận ở giá 2,4 nghìn Tỷ) và do đó, bất cứ điều gì nó quyết định sẽ có tác động lớn, và bởi vì nó không báo cáo sự cụ thể thành phần của nó, dự trữ để IMF, vì vậy nó không rõ ràng thế nào nó vọng là thay đổi từ nhiều tháng. Thêm vào đó, nó cung cấp chỉ mơ hồ chỉ dẫn của ý định của mình, vì vậy tất cả chúng tôi có thể làm là suy đoán.

Nhưng suy đoán chúng ta sẽ! Trong khi Trung quốc đã công khai duy trì sự hỗ trợ cho các đồng Đô la bán công khai, có một sự phong phú của mối quan tâm. Này, gần đây nhất đã thể hiện bản thân ở những mẫu nội gọi cho Trung quốc sử dụng nó tích trữ của dự trữ để mua tài nguyên thiên nhiên ở nước ngoài. Này, sẽ không cần thiết liên quan đến quy mô lớn bán của nó bằng tiền Đô la tài sản – vì hầu hết các hợp đồng dầu, ví dụ, vẫn đang giải quyết trong Đô – nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến đổ một số người trong số họ.

Vì lý do Ngân hàng Trung ương đang bán phá giá Đô la (hoặc chỉ đơn giản là lựa chọn không để tích lũy hơn của chúng), mà có vẻ khá rõ ràng. Thậm chí bỏ qua những đồng Đô la vấn đề của một danh mục đầu tư cân là một bài tập trong quản lý rủi ro. Đặc biệt là bây giờ rằng nhiều người trong số những đồng Đô la là đối thủ như chất lỏng và ổn định như các Đồng, chính nó, nó có ý nghĩa ít đặt một quả trứng trong cùng một rổ.

Có thể bạn quan tâm: